Przemysł chemiczny

modyfikowane polimerami
modyfikowane polimerami (asfaltu) z allianceco | wysoka jakość

modyfikowane polimerami modyfikowane polimerami wykorzystuje polimery, które stanowią najważniejszą rodzinę bitumicznych

utleniony bitum
utlenione bitumu (asfaltu) z allianceco | wysoka jakość

utleniony bitum utleniony asfalt jest wykorzystywany głównie do celów przemysłowych, takich jak izolacja dachu, podłogi, mas

emulsje bitumiczne
emulsje asfaltowe (asfaltu) z allianceco | wysoka jakość

emulsje bitumiczne Emulsje asfaltowe są układy dwufazowe składające się z bitumu, wody i jednego lub więcej dodatków do

Wydajność klasyfikowany bitum
asfalt klasy wydajności (asfaltu) z allianceco | wysoka jakość

Wydajność klasyfikowany bitum klasa wydajności asfalt to najnowszy standard w ciągu dnia. Ta stosunkowo nowa metoda bitum

bitumiczna rozrzedzenia
bitumiczna rozrzedzenia (asfaltu) z allianceco | wysoka jakość

Bitum rozrzedzenia jest przez dodanie kontrolowanych ilości destylatów z ropy naftowej takie jak nafta. Proces ten prowadzi się w celu