Meningkatkan perancangan perniagaan sektor awam anda dengan sumber-sumber ini

Perancangan perniagaan [Public sector business planning]

Buku perancangan perniagaan sektor awam
Perancangan perniagaan sektor awam oleh HB Publictations

Perancangan perniagaan sektor awam adalah langkah penting untuk memastikan daya maju, kejayaan dan kemapanan jangka panjang organisasi. Oleh itu, penting untuk menetapkan matlamat, pelan tindakan, strategi kewangan dan keupayaan pengurusan dengan jelas untuk memastikan perkhidmatan terbaik disediakan dari dana awam yang ada.

HB Publications menyediakan yang berikut

 • Buku / Ebook : Perancangan perniagaan di sektor awam, Perancangan kewangan strategik untuk sektor awam, dan Pengurus sektor awam
 • Penilaian kecekapan kewangan dalam talian : Perancangan perniagaan

Hubungi HB Publications untuk maklumat lanjut.


Perancangan perniagaan sektor awam: Buku

Buku-buku itu adalah sebahagian daripada siri yang dipanggil, 'Kemahiran penting untuk sektor awam'. Semua buku termasuk contoh dan latihan praktikal untuk membantu pelajar menggunakan pengetahuan teoritinya dalam situasi kehidupan sebenar. Buku-buku ditulis dengan gaya mudah untuk menjadikannya mudah untuk semua yang terlibat dalam proses perancangan perniagaan.

Perancangan perniagaan di sektor awam

Buku ini menerangkan perkara berikut untuk organisasi awam dan organisasi bukan untung: proses mengenal pasti matlamat yang jelas, objektif SMART, dan strategi dan pelan tindakan yang berbeza.

Buku ini menyediakan rangka kerja di mana perkhidmatan awam boleh disediakan dan sentiasa dibangunkan, tanpa mengira halangan.

Perancangan kewangan strategik untuk sektor awam

Buku ini menerangkan kepentingan perancangan kewangan strategik. Perancangan yang berkesan memastikan organisasi dapat menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dengan sumber yang ada. Buku ini memberikan idea yang berbeza tentang cara menggunakan sumber kewangan dengan berkesan untuk memenuhi matlamat jangka panjang organisasi.

Buku ini merangkumi topik seperti: proses perancangan kewangan, analisis risiko, strategi pengurusan sumber, penjanaan pendapatan, dan analisis manfaat kos.

Pengurus sektor awam

Buku ini memberi tumpuan kepada kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan oleh pengurus sektor awam. Ia termasuk topik seperti: atribut penting pengurus, tumpuan pelanggan, teknik pengurusan, membuat keputusan, nilai wang, peruntukan perkhidmatan berkualiti dan keusahawanan.

Hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut mengenai buku perancangan perniagaan sektor awam.

Perancangan perniagaan sektor awam: Penilaian kecekapan dalam talian

Perancangan perniagaan

Penilaian kecekapan kewangan termasuk sumber tambahan untuk latihan. Mereka menguji tahap kemahiran dan pengetahuan kakitangan individu. Setelah selesai penilaian, laporan disediakan untuk menunjukkan tahap kecekapan yang dicapai. Secara keseluruhan, tiga percubaan penilaian dibenarkan. Soalan-soalan diambil dari soalan databank.

Kandungan penilaian perancangan perniagaan dan bahan latihan termasuk:

 • Hierarki rancangan
 • Bekerja dalam rangka kerja korporat
 • Mempunyai matlamat
 • Menetapkan matlamat dan objektif
 • Mengenal pasti sasaran utama
 • Petunjuk prestasi
 • Proses perancangan perniagaan
 • Atribut pelan perniagaan
 • Kandungan pelan perniagaan
 • Analisis organisasi
 • SWOT dan PEST
 • Matriks keutamaan
 • Perancangan senario
 • Penilaian risiko
 • Perancangan luar jangka
 • Membangunkan rancangan tindakan
 • Menghubungkan pelan perniagaan ke rancangan kewangan dan belanjawan
 • Memahami implikasi kos tindakan
 • Pelaksanaan pelan perniagaan
 • Pemantauan, semakan dan semakan
 • Pelan perniagaan berdasarkan aktiviti
 • Kitaran perancangan perniagaan

Untuk maklumat lanjut mengenai perancangan perniagaan sektor awam, isi borang di bawah.


Hubungi HB Publications and Training International