Latihan belanjawan sektor awam untuk pengurusan kewangan yang lebih baik

Pengurusan bajet sektor awam [Public Sector Finance]

HB Publications menawarkan buku pengurusan belanjawan sektor awam mengenai belanjawan yang diseluruh, dua penilaian belanjawan dalam talian, dan kursus CPD belanjawan. Ini memastikan para pelajar dapat yakin, mampu, dan cekap dalam pengurusan bajet sektor awam. Hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut.


Penganggaran sektor awam: buku

Menguruskan belanjawan yang diseluruh

Buku ini adalah sebahagian daripada siri 'Kemahiran penting untuk sektor awam'. Ia adalah bacaan penting bagi sesiapa sahaja dalam sektor awam yang menguruskan atau mempengaruhi proses belanjawan. Menguruskan dan bertanggungjawab untuk dana awam adalah salah satu tugas penting pengurus sektor awam. Ini adalah benar terutamanya dalam persekitaran semasa, di mana belanjawan mengurangkan dan dikekang. Buku ini sangat penting untuk pengurus sektor awam, terutamanya kerana mereka sering tidak menerima latihan formal dalam subjek ini.

Buku ini menerangkan perkara berikut:

 • Proses penyebaran bajet
 • Menyediakan belanjawan
 • Mengawal dan memantau belanjawan
 • Memahami maklumat kewangan
 • Sambungan antara pengurusan dan tanggungjawab kewangan

Buku ini juga menyediakan contoh-contoh untuk belajar dari dan latihan praktikal yang membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan teoritis dalam praktik. Buku ini mudah dibaca dan ditulis dalam gaya mudah.

Anggaran sektor awam: penilaian dalam talian

HB Publications menyediakan dua penilaian kecekapan belanjawan dalam talian untuk pengurus sektor awam: kemahiran menetapkan anggaran, dan pengurusan dan kawalan belanjawan.

Penilaian kecekapan dalam talian boleh didapati bersama-sama dengan bahan latihan. Bahan latihan membolehkan pembangunan kemahiran dan pengetahuan dalam sektor awam. Setelah selesai penilaian, laporan disediakan untuk menunjukkan tahap kecekapan yang dicapai. Secara keseluruhan, tiga percubaan penilaian dibenarkan. Soalan diputar dari pangkalan data soalan.

Kemahiran menetapkan belanjawan - Penilaian kecekapan belanjawan dalam talian

Penilaian dan latihan dalam talian termasuk perkara berikut:

 • Apakah anggarannya?
 • Tetapan belanjawan adalah penting
 • Proses penetapan belanjawan
 • Teknik penentuan bajet
 • Belanjawan terhad tunai
 • Faktor yang membantu menentukan belanjawan
 • Andaian menetapkan belanjawan
 • Belanjawan vs kos
 • Mengira kos unit
 • Belanjawan berdasarkan aktiviti
 • Belanjawan untuk gaji
 • Permintaan anggaran yang diketuai
 • Belanjawan profil
 • Pendapatan ramalan
 • Faktor penting untuk belanjawan yang berjaya

Hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut.

Mengurus belanjawan yang telah diselesaikan - Penilaian kecekapan belanjawan dalam talian

Penilaian dan latihan dalam talian termasuk perkara berikut:

 • Pemantauan belanjawan
 • Langkah dalam proses pemantauan
 • Mewujudkan pendapatan dan perbelanjaan sebenar
 • Perakaunan komitmen
 • Analisis varians
 • Mengira variasi
 • Sebab-sebab variasi
 • Apa yang perlu dilakukan mengenai variasi
 • Faktor yang mengawal belanjawan
 • Variasi tidak terkawal
 • Mengambil tindakan untuk mengawal variasi
 • Anggaran belanjawan
 • Permintaan anggaran yang diketuai
 • Tanggungjawab untuk pemantauan belanjawan
 • Rutin pemantauan bulanan
 • Menonjolkan kelebihan
 • Maklumat pengurusan kewangan
 • Laporan pemantauan belanjawan

Hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut.

Penganggaran sektor awam: kursus CPD

Kursus CPD (pembangunan profesional berterusan) sesuai untuk pengurus sektor awam dan sesiapa yang mempunyai tanggungjawab penganggaran, dan akan mendapat manfaat daripada pemahaman tentang pengurusan anggaran sektor awam.

Menguruskan belanjawan yang diselaraskan - Kursus CPD Belanjawan

Kursus ini terdiri daripada 'menguruskan buku anggaran' dan penilaian dalam talian (butiran di atas). Pengurus sektor awam sering datang dari latar belakang bukan kewangan dan tidak menerima latihan formal mengenai belanjawan. Objektif kursus ini adalah untuk meningkatkan kecekapan kewangan para pelajar, dan keupayaan mereka untuk melaksanakan teknik pengurusan bajet.

Hubungi kami sekarang untuk meningkatkan kecekapan kemahiran belanjawan anda.

Tetapan belanjawan: pengurusan dan kawalan bajet - Kursus CPD Belanjawan

Memahami pengurusan dana awam amat penting bagi pengurus, terutamanya dalam persekitaran semasa dana merosot, dan peningkatan tuntutan terhadap perkhidmatan awam. Kursus ini akan merangkumi perkara-perkara berikut:

 • Semua aspek penetapan anggaran
 • Pengurusan dan kawalan belanjawan
 • Analisis varians
 • Perakaunan komitmen
 • Teknik kawalan belanjawan

Sesuai untuk sektor awam atau bukan keuntungan, kursus ini boleh disesuaikan untuk organisasi yang mempunyai keperluan khusus. Hubungi kami sekarang untuk maklumat lanjut mengenai perkhidmatan yang disediakan untuk pengurusan bajet sektor awam.


Hubungi HB Publications and Training International

* menandakan medan yang wajib dilengkapkan