Pembiayaan asas untuk latihan pengurus bukan kewangan meningkatkan pembelanjaan sektor awam

Buku kewangan dan penilaian dalam talian [Basic finance for non-financial managers]

buku mengenai pembiayaan asas bagi pengurus bukan kewangan
kewangan asas bagi pengurus bukan kewangan oleh HB Publications

HB Publications menyediakan organisasi awam dan bukan keuntungan dengan buku dan penilaian dalam talian, yang termasuk kemahiran dalam kewangan asas untuk pengurus bukan kewangan. Kemahiran ini sesuai untuk pekerja yang mempunyai tanggungjawab kewangan atau mereka yang perlu menyediakan dan menyajikan maklumat kewangan. Kemahiran asas kewangan adalah penting bagi pekerja yang tidak menerima sebarang latihan kewangan formal dan dicabar dengan pengiraan yang mudah.

HB Publications menyediakan yang berikut:

 • Buku / Ebook : Kemahiran kewangan asas untuk sektor awam, Edisi ke-2; Kewangan untuk pengurus sektor awam bukan kewangan, Edisi ke-2
 • Penilaian kecekapan kewangan dalam talian : Matematik asas dan statistik, Kewangan untuk pengurus bukan kewangan, teknik perakaunan kewangan

Hubungi HB Publications sekarang untuk maklumat lanjut.


Pembiayaan asas bagi pengurus bukan kewangan: Buku

Buku-buku itu adalah sebahagian daripada siri yang dipanggil, 'Kemahiran penting untuk sektor awam'. Kedua-dua buku termasuk contoh dan latihan praktikal untuk membantu pelajar menggunakan pengetahuan teoritinya dalam situasi kehidupan sebenar. Buku-buku ditulis dalam gaya mudah untuk menjadikannya mudah untuk semua yang terlibat.

Kemahiran kewangan asas untuk sektor awam, Edisi ke-2

Buku ini membantu pelajar memahami dan menyampaikan maklumat kewangan. Buku ini menerangkan / menunjukkan: pengiraan kewangan asas seperti peratusan dan pecahan, statistik dan spreadsheet, dan teknik penilaian projek.

Kewangan untuk pengurus sektor awam bukan kewangan, Edisi ke-2

Sebagai pengurus sektor awam, penting untuk mempunyai pengetahuan asas tentang kewangan. Buku ini menerangkan prinsip kewangan serta maklumat kewangan lain yang berkaitan seperti akaun pendapatan dan perbelanjaan, kunci kira-kira, aliran tunai dan penunjuk prestasi kewangan.

Untuk maklumat lanjut mengenai kandungan buku, hubungi HB Publications sekarang.

Pembiayaan asas bagi pengurus bukan kewangan: penilaian kewangan dalam talian

HB Publications menyediakan tiga penilaian dalam talian untuk pengurus bukan kewangan

 • Matematik asas dan statistik
 • Kewangan untuk pengurus bukan kewangan
 • Teknik perakaunan kewangan

Penilaian dalam talian ini membantu dalam membangunkan kemahiran dan pengetahuan dalam kewangan asas.

Secara keseluruhan, tiga percubaan penilaian dibenarkan. Setelah selesai penilaian, laporan disediakan untuk menunjukkan tahap kecekapan yang dicapai. Ini menyediakan pelajar dengan peluang untuk memperbaiki diri.

Matematik asas dan statistik

 • Pengenalan
 • Terma asas matematik
 • Menggunakan kalkulator
 • Apakah fraksi?
 • Mengira peratusan
 • Nisbah
 • Jenis purata - min, mod, dan median
 • Matematik di tempat kerja
 • Probabilities
 • Statistik, dan banyak lagi statistik
 • Mengumpul dan menganalisis data
 • Membentangkan data
 • Jenis graf
 • Pulangan atas pelaburan
 • Tempoh bayaran balik
 • Nilai semasa bersih
 • Analisis manfaat kos

Kewangan untuk pengurus bukan kewangan

 • Terma kewangan asas dan definisi mudah
 • Jenis pendapatan
 • Jenis perbelanjaan hasil
 • Jenis aset dan liabiliti
 • Penyata kewangan
 • Istilah perakaunan
 • Memproses transaksi kewangan
 • Sistem perakaunan kewangan
 • Nisbah perakaunan penting
 • Petunjuk prestasi kewangan

Teknik perakaunan kewangan

 • Terma kewangan asas dan definisi mudah
 • Asas perakaunan kewangan
 • Memproses transaksi kewangan
 • Penyesuaian bank
 • Penyesuaian gaji
 • Rekonsiliasi penting lain
 • Penghutang dan pemiutang
 • Bayaran balik dan akruan
 • Peruntukan dan rizab
 • Membangunkan baki percubaan
 • Pelarasan perakaunan akhir tahun
 • Membuat entri jurnal
 • Perakaunan untuk geran
 • Menghasilkan penyata kewangan
 • Sistem perakaunan kewangan
 • Kepentingan pembahagian tugas

Untuk maklumat lanjut mengenai pembiayaan asas bagi pengurus bukan kewangan, isikan borang di bawah.


Hubungi HB Publications and Training International