Forbedre forretningsplanlegging av offentlig sektor med disse ressursene

Forretningsplanlegging [Public sector business planning]

Offentlig sektor forretningsplanlegging bok
Offentlig sektor forretningsplanlegging ved HB Publictations

Offentlig sektorplanlegging er et viktig skritt for å sikre organisasjonens langsiktige levedyktighet, suksess og bærekraft. Det er derfor viktig å ha klart definerte mål, handlingsplaner, økonomiske strategier og ledelsesmessige evner for å sikre at best mulig tjeneste tilbys fra de tilgjengelige offentlige midler.

HB Publikasjoner gir følgende

 • Bøker / eBøker : Forretningsplanlegging i offentlig sektor, Strategisk finansiell planlegging for offentlig sektor og Offentlig sektor leder
 • Online økonomisk kompetansevurdering : Forretningsplanlegging

Kontakt HB Publikasjoner for mer informasjon.


Offentlig sektor forretningsplanlegging: Bok

Bøkene er en del av serien kalt, "Vesentlige ferdigheter for offentlig sektor". Alle bøkene inneholder eksempler og praktiske øvelser for å hjelpe elevene til å anvende sin teoretiske kunnskap i virkelige situasjoner. Bøkene er skrevet i en enkel stil for å gjøre det tilgjengelig for alle som er involvert i forretningsplanleggingsprosessen.

Forretningsplanlegging i offentlig sektor

Denne boken forklarer følgende for offentlig sektor og ideelle organisasjoner: prosess for å identifisere et klart mål, SMART mål og ulike effektive strategier og handlingsplaner.

Boken gir et rammeverk innenfor hvilke offentlige tjenester kan leveres og stadig utvikles, uansett hindringer.

Strategisk finansiell planlegging for offentlig sektor

Denne boken forklarer betydningen av strategisk økonomisk planlegging. Effektiv planlegging sikrer at organisasjonen kan tilby kvalitetstjenester med de tilgjengelige ressursene. Boken gir ulike ideer om hvordan man effektivt bruker økonomiske ressurser for å oppfylle organisasjonens langsiktige mål.

Boken inneholder emner som: økonomisk planleggingsprosess, risikoanalyse, ressurshåndteringsstrategier, inntektsgenerering og kostnadsfordelingsanalyse.

Offentlig leder

Denne boken fokuserer på ferdigheter og kunnskap som en offentlig leder krever. Det inkluderer temaer som: viktige attributter til en leder, kundefokus, ledelsesteknikker, beslutningstaking, verdi for pengene, kvalitetsservice og entreprenørskap.

Kontakt oss nå for mer informasjon om offentlig sektor forretningsplanlegging bøker.

Offentlig sektor planlegging: Online kompetanse vurdering

Forretningsplanlegging

De økonomiske kompetansevurderingene inkluderer ytterligere ressurser for opplæring. De tester nivået på ferdigheter og kunnskaper om individuelle ansatte. Etter gjennomføringen av vurderingen er det gitt en rapport for å angi kompetansenivået. Totalt er tre forsøk på vurderingene tillatt. Spørsmålene er hentet fra en databank med spørsmål.

Innholdet i forretningsplanlegging og opplæringsmateriell inkluderer:

 • Hierarki av planer
 • Arbeider innenfor en bedriftsramme
 • Å ha et mål
 • Sette opp mål og mål
 • Identifisere hovedmål
 • Ytelsesindikatorer
 • Forretningsplanleggingsprosess
 • Attributter til en forretningsplan
 • Innhold i forretningsplanen
 • Organisasjonsanalyse
 • SWOT og PEST
 • Prioritetsmatrise
 • Scenario planlegging
 • Risikovurdering
 • Beredskapsplanlegging
 • Utarbeide handlingsplaner
 • Koble forretningsplanen til økonomiske planer og budsjetter
 • Forstå kostnadseffekter av handlinger
 • Gjennomføring av forretningsplan
 • Overvåking, gjennomgang og revisjon
 • Aktivitetsbaserte forretningsplaner
 • Forretningsplanlegging syklus

For mer informasjon om offentlig næringsplanlegging, fyll ut skjemaet under.


Kontakt HB Publications