DoseBadge® støydosimeteret er ideelt for arbeidsstøymålinger

DoseBadge® [DoseBadge® noise dosimeter]

DoseBadge® støydosimeter

DoseBadge® er den originale trådløse personlige støydosimeteren. Dosimeteret er ideelt for arbeids- og industrielle støymålinger.

Støydosimeteret er designet og produsert av Cirrus Research plc. Dosimeteret kombinerer en nyskapende design med enkel, robust og pålitelig drift.

Dosimeteret har ingen kabler, kontroller eller skjermer og kan brukes i tøffe omgivelser. Dosimeteret er innelukket i et metallhus for å beskytte det mot skade og misbruk.

Støydosimeteret er et innovativt instrument som er ideelt for å måle og vurdere støyeksponering av arbeidere og ansatte på alle steder.


Standarder og forskrifter

DoseBadge® er et dobbeltkanalinstrument som måler, lagrer og beregner de essensielle parametrene for overholdelse av arbeidsstøyforskrifter.

Støydosimeteret oppfyller standardene og kravene til LAeq, LCPeak & LEP, d,% Dose, LAVG & TWA. Støydosimeteret lagrer tidshistorien eller støyprofilen for begge kanalene gjennom målingen.

DoseBadge® overlever i de tøffeste miljøer

DoseBadge® er designet for å overleve i de hardeste miljøer.

Det er ingen kabler, kontroller eller skjermer som skal bli skadet. Mikrofonen, batteriet og elektronikk er alle plassert i et robust og lett metallhus. Metallkassen gjør dosimeteret sterkt nok til å tåle å bli droppet, banket og stått på.

Dosimeteret selvforsynt, holdbart og kjent for sin levetid.

Programmer for DoseBadge® støydosimeter

Støydosimeteret brukes over et bredt spekter av forskjellige applikasjoner for å utføre støyeksponeringsvurderinger. Nedenfor er noen eksempler:

  • Måling og kontroll av yrkesstøyeksponering.
  • Overholdelse av støy på arbeidsplassen, industrielle hygienestandarder og retningslinjer for yrkesmessig støyeksponering.
  • Overvåking og innspilling av langtidsstøyeksponering.
  • Støyeksponeringsmålinger i farlige miljøer som oljeraffinaderier, petrokjemiske anlegg og underjordiske gruver.
  • Måling av støyeksponering i underholdnings- og musikkindustrien.

Lag målrapporter raskt og enkelt

DoseBadge® leveres med NoiseTools analytics programvare. Programvaren gir enkel tilgang til dataene som er samlet inn av dosimeteret. Analysesoftware hjelper deg med å opprette rapporter raskt og enkelt.

NoiseTools-programvaren er fri for lisensbegrensninger og kan installeres på en rekke PCer uten ekstra kostnad.

Intrinsic Safety Certification (IS) for DoseBadge®

CR: 110AIS er den egentlig sikre versjonen av støydosimeteret. Dosimeteret er ATEX, EEx, IECEx, FM (US & C) og SIMTARS-sertifisert.

CR: 110AIS kan brukes i farlige soner som underjordiske miner, petrokjemiske anlegg og andre områder som krever trygt måleutstyr.

Dosimeteret testes uavhengig for å sikre at støydosimeteret ikke varme opp eller forårsake gnist i brennbare miljøer. CR: 11OAIS kan brukes i de fleste farlige miljøer der det er fare for eksplosjon.

DoseBadge® målesett

DoseBadge® målesett inkluderer dosimeter og alle elementer som er nødvendige for arbeids- og industrielle støymålinger.

Målesettene kan utvides med ekstra dosimetre og lader enheter etter behov. Valgfrie elementer kan også inkluderes for å forbedre målingen.

  • Standard målesett kan holde opptil 5 dosimetre og Optimus lydnivåmåler.
  • Målesett for å holde opptil 10 dosimetre er tilgjengelig på forespørsel.
  • Målesettet leveres med standard CR: 110A eller den egentlig sikre CR: 110AIS dosimeter.
  • Valgfritt tilbehør er tilgjengelig.

Kontakt Cirrus Research plc