Financiën voor managers met niet-financiële managers ontwikkelt budgetteringsvaardigheden

Financieel boek, online assessments en CPD-training [Public Sector Financial Management]

Financiën voor het cursusboek voor niet-financiële managers
Finance for non-finance managers course van InterAnalysis
Financiering voor niet-financiële managers

De financiering voor managers van niet-financiële managers van HB-publicaties is ideaal voor managers in de publieke sector. De CPD-cursus zorgt ervoor dat de cursisten zelfvertrouwen hebben en in staat zijn effectieve financiële beslissingen te nemen in de publieke en non-profitsector. Neem nu contact met ons op om uw financiële vaardigheden te verbeteren.


Financiering voor niet-financiële beheerders: cursus CPD

Cursus financieren voor niet-financiële managers in de publieke sector

De cursus CPD (continuous professional development) is geschikt voor niet-financiële professionals. Het is ideaal voor degenen die wat financiële verantwoordelijkheid hebben en zou baat hebben bij een goed begrip van financiële rekeningen in de publieke of non-profitsector. Managers moeten ervoor zorgen dat hun organisatie kwaliteitsdiensten biedt, terwijl ze de financiële positie van de organisatie begrijpen. De cursus zal de manager helpen en omvat ook het volgende:

 • Financiële terminologie
 • Cruciale financiële overzichten
 • Inkomen en uitgavenrekening
 • Balans

De CPD-cursus bestaat uit een boek met de naam 'Financiën voor niet-financiële managers in de publieke sector' en een van de drie online beoordelingen die hieronder worden beschreven.

Financiering voor niet-financiële beheerders: boek

Het boek maakt deel uit van de serie 'Essentiële vaardigheden voor de publieke sector'. Als manager van de publieke sector is het van essentieel belang om over een stevige basiskennis van financiën te beschikken. Dit boek geeft uitleg over de beginselen van financiën en andere relevante financiële informatie, zoals inkomsten- en uitgavenrekeningen, balans, kasstroom en financiële prestatie-indicatoren.

Het boek biedt ook voorbeelden om van te leren en praktische oefeningen, waardoor studenten hun theoretische kennis in de praktijk kunnen toepassen.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie.

Financiering voor niet-financiële beheerders: online beoordelingen

HB Publications biedt drie online financiële competentiebeoordelingen voor managers in de publieke sector: financiën voor niet-financiële managers, technieken voor financiële boekhouding en financiële strategie.

De beoordelingen van financiële competenties omvatten aanvullende middelen voor training. Het trainingsmateriaal maakt financiële ontwikkeling van vaardigheden en kennis mogelijk. Na afronding van de beoordeling wordt een rapport verstrekt om het bereikte competentieniveau aan te geven. In totaal zijn drie pogingen van de beoordelingen toegestaan. De vragen zijn ontleend aan een vragenlijst.

Financieringscursus voor niet-financiële managers - online beoordeling financiële competentie

De online beoordeling omvat het volgende:

 • Algemene financiële voorwaarden en eenvoudige definities
 • Soorten inkomen
 • Soorten inkomstenuitgaven
 • Soorten activa en verplichtingen
 • Financiële overzichten
 • Boekhoudkundige terminologie
 • Verwerking van financiële transacties
 • Financiële boekhoudsystemen
 • Cruciale boekhoudkundige verhoudingen
 • Financiële prestatie-indicatoren

Neem nu contact met ons op om uw financiële competentie te vergroten.

Financiële boekhoudtechnieken - online financiële competentiebeoordeling

De online beoordeling omvat het volgende:

 • Algemene financiële voorwaarden en eenvoudige definities
 • Basisprincipes van financiële boekhouding
 • Verwerking van financiële transacties
 • Bankafstemmingen
 • Payroll-afstemmingen
 • Andere cruciale afstemmingen
 • Debiteuren en crediteuren
 • Vooruitbetalingen en overlopende posten
 • Voorzieningen en reserves
 • Een proefbalans ontwikkelen
 • Boekhoudkundige aanpassingen aan jaarrekeningen
 • Journaalboekingen maken
 • Accounting voor subsidies
 • Het produceren van financiële overzichten
 • Financiële boekhoudsystemen
 • Belang van taakverdeling

Neem nu contact met ons op voor meer informatie.

Financiële strategie - evaluatie van online financiële competenties

De online beoordeling omvat het volgende:

 • Werken binnen een bedrijfskader
 • Een doel hebben
 • Financiële doelen en doelstellingen vaststellen
 • Ontwikkeling van financiële strategieën voor de middellange termijn
 • Financieel planningsproces
 • Verantwoording voor risico's
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Resource management
 • Strategieën voor financieel management
 • Andere strategieën voor hulpbronnenbeheer
 • Besteed om te bewaren
 • Inkomsten genereren
 • Financiële partnerschappen
 • Inzicht in vraag en aanbod
 • Financiële besluitvorming
 • Beoordeling van opties
 • Kosten-batenanalyse
 • Meer voor minder

Neem nu contact met ons op voor meer informatie over de verschillende financieringen voor niet-financiële managers.


Contact HB Publications