Finans for ikke-økonomi ledere kurs utvikler budsjettering ferdigheter

Finansiell bok, online vurderinger og CPD trening [Public Sector Financial Management]

Finans for ikke-økonomi ledere kursbøker
Finans for ikke-økonomistyret kurs ved InterAnalysis
Finans for ikke-økonomi ledere kurs

Finans for ikke-finans ledere kurs fra HB publikasjoner er ideell for offentlig sektor ledere. CPD-kurset sørger for at elevene er sikre og i stand til å ta effektive økonomiske beslutninger innen offentlig og ideell sektor. Kontakt oss nå for å begynne å forbedre dine økonomiske ferdigheter.


Finans for ikke-økonomi ledere kurs: CPD kurs

Finans kurs for ikke-finansielle offentlig leder

CPD (kontinuerlig faglig utvikling) kurset, er egnet for ikke-finansielle fagfolk. Den er ideell for de som har noe økonomisk ansvar og vil ha nytte av forståelse av finansielle kontoer i offentlig eller ideell sektor. Ledere må sørge for at deres organisasjon gir kvalitetstjenester, samtidig som de forstår organisasjonens økonomiske stilling. Kurset vil hjelpe lederen og inkluderer også følgende:

 • Finansiell terminologi
 • Viktige årsregnskap
 • Inntekts- og utgiftskonto
 • Balanse

CPD-kurset består av en bok kalt "Finans for ikke-finansielle offentlige ledere", og noen av de tre elektroniske vurderingene beskrevet nedenfor.

Finans for ikke-økonomi ledere kurs: bok

Boken er en del av serien kalt, 'Viktige ferdigheter for offentlig sektor'. Som offentlig sektor leder, er det viktig å ha en sterk grunnleggende kunnskap om økonomi. Denne boken forklarer prinsippene for økonomi, samt annen relevant finansiell informasjon som inntekts- og utgiftsregnskap, balanse, kontantstrøm og økonomiske resultatindikatorer.

Boken gir også eksempler for å lære av og praktiske øvelser, som gjør at elevene kan anvende sin teoretiske kunnskap i praksis.

Kontakt oss nå for mer informasjon.

Finans for ikke-økonomi ledere kurs: online vurderinger

HB Publikasjoner gir tre elektroniske kompetansevurderinger for offentlige ledere: økonomi for ikke-finansielle ledere, finansiell regnskapsteknikk og finansiell strategi.

De økonomiske kompetansevurderingene inkluderer ytterligere ressurser for opplæring. Opplæringsmateriellet muliggjør økonomisk utvikling av ferdigheter og kunnskaper. Etter gjennomføringen av vurderingen er det gitt en rapport for å angi kompetansenivået. Totalt er tre forsøk på vurderingene tillatt. Spørsmålene er hentet fra en databank med spørsmål.

Finans kurs for ikke-finansielle ledere - elektronisk økonomisk kompetanse vurdering

Den elektroniske vurderingen inkluderer følgende:

 • Grunnleggende økonomiske vilkår og enkle definisjoner
 • Typer av inntekt
 • Typer av inntektsutgifter
 • Typer av eiendeler og gjeld
 • Regnskap
 • Regnskapsterminologi
 • Behandling av finansielle transaksjoner
 • Finansielle regnskapssystemer
 • Avgjørende regnskapsforhold
 • Resultatindikatorer

Kontakt oss nå for å øke din økonomiske kompetanse.

Finansiell regnskapsteknikk - online økonomisk kompetanse vurdering

Den elektroniske vurderingen inkluderer følgende:

 • Grunnleggende økonomiske vilkår og enkle definisjoner
 • Grunnleggende om finansiell regnskap
 • Behandling av finansielle transaksjoner
 • Bankavstemming
 • Lønnsavstemming
 • Andre viktige avstemminger
 • Debitorer og kreditorer
 • Forutbetalinger og periodiseringer
 • Avsetninger og reserver
 • Utvikle en prøvebalanse
 • Årsregnskapsjusteringer
 • Å lage journaloppføringer
 • Regnskap for tilskudd
 • Produsere regnskap
 • Finansielle regnskapssystemer
 • Betydningen av arbeidsoppgavene

Kontakt oss nå for mer informasjon.

Finansiell strategi - online økonomisk kompetanse vurdering

Den elektroniske vurderingen inkluderer følgende:

 • Arbeider innenfor en bedriftsramme
 • Å ha et mål
 • Fastsettelse av økonomiske mål og mål
 • Utvikle mellomstore økonomiske strategier
 • Finansiell planleggingsprosess
 • Regnskap for risiko
 • Roller og ansvar
 • Ressursforvaltning
 • Finansielle styringsstrategier
 • Andre ressurshåndteringsstrategier
 • Tilbring for å lagre
 • Inntektsgenerering
 • Finansielle partnerskap
 • Forstå tilbud og etterspørsel
 • Finansiell beslutningsprosess
 • Alternativvurdering
 • Kostnadsfordeler analyse
 • Gir mer for mindre

For mer informasjon om de ulike finansene for ikke-finansansvarlige kurs tilgjengelig, kontakt oss nå.


Kontakt HB Publications and Training International