Strategisk ledelse i den offentlige sektor uddannelse til ikke-finansielle ledere

Strategisk ledelsesbog og online vurdering [Strategic Management in The Public Sector]

Strategisk forvaltning i den offentlige sektor er afgørende, når efterspørgslen efter offentlige tjenester overstiger organisationernes økonomiske ressourcer. Offentlige ledere skal være kompetente til at udvikle effektive finansielle strategier. Men mange ledere kræver videreuddannelse. HB-publikationer giver to ressourcer til at hjælpe de offentlige ledere med at træffe strategiske økonomiske beslutninger.

  • Bog / eBook : Strategisk finansiel planlægning for offentlige tjenester
  • Online vurdering: finansiel strategi

Kontakt HB Publications for mere information.


Bog / eBook: Strategisk finansiel planlægning for offentlige tjenester, 2. udgave

Denne bog giver vigtige oplysninger om strategisk ledelse i den offentlige sektor. Det er designet til at hjælpe ledere med at maksimere deres økonomiske ressourcer, så de kan opfylde organisationens finansielle mål.

Bogen forklarer betydningen af ​​strategisk finansiel planlægning for organisationer i den offentlige sektor og beskriver planlægningsmetode, således at ledere kan udvikle effektive finansielle strategier. I bogen tages der også hensyn til forskellene mellem den offentlige og den private sektor.

Hvert kapitel indeholder øvelser og spørgsmål, som kan gennemføres individuelt eller som en gruppe. Disse spørgsmål sikrer, at du anvender din læring til virkelige situationer.

Bogen er skrevet på engelsk, så det er tilgængeligt for medarbejderne på alle niveauer i din organisation.

Bogen er tilgængelig i print og eBook format.

  • Titel: Strategisk finansiel planlægning for den offentlige sektor
  • Serie: Væsentlige færdigheder for den offentlige sektor
  • Forfattere: Jennifer Bean og Lascelles Hussey
  • Sprog: Engelsk
  • Udgivelsesdato: 2011
  • Udgiver: HB Publikationer
  • ISBN: 978 1899448876
  • Størrelse: 150x210
  • Sider: 155

Kontakt HB Publications for mere information om indholdet af bogen.

Online kompetence vurdering: finansiel strategi

Online vurdering er en effektiv metode til at teste en persons forståelse af strategisk ledelse i den offentlige sektor.

Online vurdering af finansiel strategi fokuserer på at sætte viden i praksis. Vurderingen indeholder downloadbare ressourcer, der understøtter læring. Ved bedømmelsens afslutning gives en rapport personens score og identificerer områder til videreuddannelse.

Vurderingen dækker:

  • Arbejder inden for en virksomhedsramme
  • At have et mål
  • Fastlæggelse af finansielle mål og mål
  • Udvikling af mellemfristede finansielle strategier
  • Finansiel planlægning proces
  • Regnskab for risiko
  • Roller og ansvar
  • Ressourcestyring
  • Finansielle styringsstrategier
  • Andre ressourcestyringsstrategier
  • Tilbring for at spare
  • Indkomstgenerering
  • Finansielle partnerskaber
  • Forståelse af udbud og efterspørgsel
  • Finansiel beslutningstagning
  • Valgmuligheder
  • Cost benefit analyse
  • Giver mere for mindre

Online vurdering er en omkostningseffektiv måde at teste dine medarbejdere på. Det er nemt at få adgang til, og indeholder en e-mail-help-desk.

Om HB Publikationer

HB Publications er en ekspert udbyder af bøger, online vurderinger, løbende faglig udvikling (CPD) kurser og uddannelse og rådgivning til den offentlige sektor. HB Publications medarbejdere har over 25 års erfaring med at uddanne offentlige og nonprofitorganisationer over hele verden. De specialiserer sig i at forbedre de finansielle beslutningstagers kompetence.

Kontakt HB Publikationer for ekspertuddannelse i strategisk ledelse i den offentlige sektor.


Kontakt HB Publications and Training International

* angiver et obligatorisk felt