Strategisk ledelse i offentlig sektor trening for ikke-finansielle ledere

Strategisk ledelsesbok og online vurdering [Strategic Management in The Public Sector]

strategisk ledelse i offentlig sektor bok
Strategisk ledelse i offentlig sektor fra HB Publikasjoner

Strategisk styring i offentlig sektor er viktig når etterspørselen etter offentlige tjenester overstiger organisasjonens økonomiske ressurser. Offentlige ledere må være kompetente til å utvikle effektive økonomiske strategier. Imidlertid krever mange ledere videreutdanning. HB Publikasjoner gir to ressurser for å hjelpe offentlige ledere til å ta strategiske økonomiske beslutninger.

 • Bok / eBok : Strategisk finansiell planlegging for offentlige tjenester
 • Online vurdering: finansiell strategi

Kontakt HB Publikasjoner for mer informasjon.


Bok / eBok: Strategisk finansiell planlegging for offentlige tjenester, 2. utgave

Denne boken gir viktig informasjon om strategisk ledelse i offentlig sektor. Den er designet for å hjelpe ledere med å maksimere sine økonomiske ressurser, slik at de kan møte organisasjonens økonomiske mål.

Boken forklarer betydningen av strategisk finansiell planlegging for offentlige organisasjoner, og skisserer tilnærminger til planlegging, slik at ledere kan utvikle effektive finansielle strategier. Boken vurderer også forskjellene mellom offentlig og privat sektor.

Hvert kapittel inneholder øvelser og spørsmål, som kan gjennomføres individuelt eller som en gruppe. Disse spørsmålene sikrer at du bruker din læring til virkelige situasjoner.

Boken er skrevet på engelsk, så det er tilgjengelig for alle ansatte på alle nivåer i organisasjonen.

Boken er tilgjengelig i print og eBook format.

 • Tittel: Strategisk finansiell planlegging for offentlig sektor
 • Serie: Vesentlige ferdigheter for den offentlige sektoren
 • Forfattere: Jennifer Bean og Lascelles Hussey
 • Språk: Engelsk
 • Publiseringsdato: 2011
 • Utgiver: HB Publikasjoner
 • ISBN: 978 1899448876
 • Størrelse: 150x210
 • Sider: 155

Kontakt HB Publikasjoner for mer informasjon om innholdet i boken.

Online kompetansevurdering: finansiell strategi

Online vurdering er en effektiv metode for å teste en persons forståelse av strategisk ledelse i offentlig sektor.

Den elektroniske vurderingen av finansstrategien fokuserer på å sette kunnskap i praksis. Vurderingen inkluderer nedlastbare ressurser som støtter læring. Ved slutten av vurderingen gir en rapport personens poeng og identifiserer områder for videre opplæring.

Vurderingen dekker:

 • Arbeider innenfor en bedriftsramme
 • Å ha et mål
 • Fastsettelse av økonomiske mål og mål
 • Utvikle mellomstore økonomiske strategier
 • Finansiell planleggingsprosess
 • Regnskap for risiko
 • Roller og ansvar
 • Ressursforvaltning
 • Finansielle styringsstrategier
 • Andre ressurshåndteringsstrategier
 • Tilbring for å lagre
 • Inntektsgenerering
 • Finansielle partnerskap
 • Forstå tilbud og etterspørsel
 • Finansiell beslutningsprosess
 • Alternativvurdering
 • Kostnadsfordeler analyse
 • Gir mer for mindre

Online vurdering er en kostnadseffektiv måte å teste dine ansatte på. Det er lett å få tilgang til, og inkluderer en e-post help-desk.

Om HB Publikasjoner

HB Publications er en ekspertleverandør av bøker, online vurderinger, kontinuerlig faglig utvikling (CPD) kurs og opplæring og rådgivning til offentlig sektor. HB Publications har over 25 års erfaring med opplæring av offentlige og ideelle organisasjoner over hele verden. De spesialiserer seg på å forbedre kompetansen til økonomiske beslutningstakere.

Kontakt HB Publikasjoner for sakkyndig opplæring i strategisk ledelse i offentlig sektor.


Kontakt HB Publications