Offentlig sektor budsjettering trening for bedre økonomistyring

Offentlig forvaltning av budsjettet [Public Sector Finance]

Offentlig sektor budsjett bok
Offentlig sektor budsjettkurs
Offentlig budsjettering

HB Publikasjoner tilbyr en offentlig budsjettbehandlingsbok om devolved budsjetter, to budsjetteringsvurderinger på nettet og et budsjetterings-CPD-kurs. Dette sikrer at elevene er trygge, dyktige og effektive i budsjettforvaltningen i offentlig sektor. Kontakt oss nå for mer informasjon.


Offentlig budsjettering: bok

Administrere devolved budsjett

Denne boken er en del av "Essential skills for public sector" serien. Det er en viktig lesning for alle i den offentlige sektoren som forvalter eller påvirker budsjetteringsprosessen. Å administrere og være ansvarlig for offentlige midler er en av de viktigste oppgaver som en offentlig sektor leder. Dette gjelder spesielt i dagens miljø, hvor budsjetter reduseres og begrenses. Denne boken er avgjørende for ledere i offentlig sektor, særlig siden de ofte ikke får noen formell opplæring i dette emnet.

Boken forklarer følgende:

 • Prosess for budsjettavvik
 • Forbereder budsjetter
 • Styring og overvåkning av budsjetter
 • Forstå finansiell informasjon
 • Forbindelse mellom ledelse og økonomisk ansvar

Boken gir også eksempler for å lære av og praktiske øvelser som gjør det mulig for elevene å anvende teoretisk kunnskap i praksis. Boken er lett å lese og er skrevet i en enkel stil.

Offentlig budsjettering: online vurderinger

HB Publikasjoner gir to online budsjetterings kompetanse vurderinger for offentlige ledere: budsjettinnstilling ferdigheter, og budsjett styring og kontroll.

Online kompetanse vurderinger er tilgjengelig sammen med opplæringsmateriell. Opplæringsmaterialet muliggjør utvikling av ferdigheter og kunnskaper i den offentlige sektoren. Etter gjennomføringen av vurderingen er det gitt en rapport for å angi kompetansenivået. Totalt er tre forsøk på vurderingene tillatt. Spørsmålene er rotert fra en databank med spørsmål.

Budsjettinnstilling ferdigheter - online budsjettering kompetanse vurdering

Nettbasert vurdering og opplæringsmateriell inkluderer følgende:

 • Hva er et budsjett?
 • Budsjettinnstilling er viktig
 • Budsjettinnstillingsprosess
 • Budsjettinnstillingsteknikker
 • Kontantbegrensede budsjetter
 • Faktorer som bidrar til å bestemme budsjettet
 • Budsjettinnstilling forutsetninger
 • Budsjettering vs koster
 • Beregningsenhetskostnad
 • Aktivitetsbasert budsjettering
 • Budsjettering for lønn
 • Etterspørselen ledet budsjett
 • Profileringsbudsjetter
 • Forutsigbar inntekt
 • Viktige faktorer for vellykket budsjettering

Kontakt oss nå for mer informasjon.

Administrere devolved budsjetter - online budsjettering kompetanse vurdering

Nettbasert vurdering og opplæringsmateriell inkluderer følgende:

 • Budsjettovervåking
 • Fremgangsmåte i overvåkingsprosessen
 • Fastsettelse av faktiske inntekter og utgifter
 • Forpliktelsesregnskap
 • Variansanalyse
 • Beregne avvik
 • Årsaker til avvik
 • Hva å gjøre med avvik
 • Faktorer som styrer budsjettet
 • Ukontrollable avvik
 • Å ta tiltak for å kontrollere avvik
 • Budsjett virement
 • Etterspørselen ledet budsjetter
 • Ansvar for budsjettovervåking
 • Månedlige overvåkingsrutiner
 • Projiserer utganger
 • Finansiell styringsinformasjon
 • Budsjettovervåkningsrapporter

Kontakt oss nå for mer informasjon.

Offentlig sektor budsjettering: CPD kurs

CPD-kurset (kontinuerlig faglig utvikling) passer for offentlige ledere og alle som har noe budsjetteringsansvar, og vil ha nytte av forståelse av budsjettforvaltningen i offentlig sektor.

Administrere det devolved budsjettet - Budsjettering CPD kurs

Kurset består av boken "administrasjon av devolved budget" og online vurdering (detaljer ovenfor). Offentlige ledere kommer ofte fra ikke-økonomisk bakgrunn og mottar ingen formell opplæring i budsjettering. Målet med kurset er å forbedre elevens økonomiske kompetanse og deres evne til å implementere budsjettstyringsteknikker.

Kontakt oss nå for å forbedre din kompetansekompetanse for budsjettering.

Budsjettinnstilling: Budsjettstyring og kontroll - Budsjettering CPD-kurs

Forståelse av forvaltning av offentlige midler er avgjørende for ledere, særlig i dagens miljø av fallende midler, og økte krav til offentlige tjenester. Kurset vil inneholde følgende:

 • Alle aspekter av budsjettinnstillingen
 • Budsjettstyring og kontroll
 • Variansanalyse
 • Forpliktelsesregnskap
 • Budsjettkontrollteknikker

Ideell for offentlig eller ideell sektor, kan dette kurset tilpasses for organisasjoner med spesifikke krav. Kontakt oss nå for mer informasjon om tjenestene som tilbys for budsjettforvaltningen i offentlig sektor.


Kontakt HB Publications