Budsjettering og budsjettkontroll i offentlig sektor trening for ledere

budsjettering og budsjettkontroll i offentlig sektor: bok, online vurderinger og CPD kurs [budgeting and budgetary control in public sector]

budsjettering og budsjettkontroll i offentlig sektorbok
budsjettering og budsjettkontroll i offentlig sektor fra HB Publikasjoner

Effektiv budsjettering og budsjettkontroll i offentlige organisasjoner er viktigere enn noensinne. Offentlige organisasjoner mangler ofte ressursene for å møte etterspørselen etter deres tjenester. Ledere som er ansvarlige for budsjettering med begrensede økonomiske ressurser, har ofte ikke formelle økonomiske kvalifikasjoner, og vil ha nytte av videreutdanning.

HB Publikasjoner tilbyr flere ressurser til å trene ledere med budsjettferdigheter for offentlig sektor.

 • Bok / eBok : Administrere devolved Budsjett , 2. utgave
 • Online vurderinger : Budsjettinnstilling ferdigheter og b utget overvåking og kontroll
 • Kontinuerlig faglig utvikling (CPD) kurs

Bok / eBok: Administrere devolved budsjett, 2. utgave

Denne boken er spesielt bra for personer uten formell opplæring i budsjettering og budsjettkontroll i offentlige organisasjoner.

Boken gir en enkel guide til budsjettinnstilling og kontroll. Boken hjelper ledere til å utvikle og forvalte realistiske budsjetter, som får mest ut av begrensede økonomiske ressurser. Dette sikrer kontinuerlig levering av offentlige tjenester, og den offentlige organisasjonens levetid.

Boken inneholder aktiviteter som tester og bruker kunnskap til virkelige situasjoner. Den er skrevet i en lett å lese stil, noe som gjør det tilgjengelig for ansatte på alle nivåer. Den er tilgjengelig i print og eBook format.

 • Tittel: Administrere det avgjorte budsjettet, 2. utgave
 • Serie: Vesentlige ferdigheter for den offentlige sektoren
 • Forfattere: Jennifer Bean og Lascelles Hussey
 • Språk: Engelsk
 • Publiseringsdato: 2011
 • Utgiver: HB Publikasjoner
 • ISBN: 978 1899448 722
 • Størrelse: 150x210
 • Sider: 156

Kontakt HB Publikasjoner for detaljer om innholdet i boken.

Online vurderinger av budsjettering og budsjettkontroll i offentlige organisasjoner

HB Publikasjoner gir to online vurderinger som tester kunnskapen til økonomiske beslutningstakere.

 1. Budsjettinnstilling Ferdigheter
 2. Budsjettovervåking og kontroll

Hver vurdering genererer en rapport med poengsummen og forbedringsområdene. Dette lar deg identifisere emner for videreopplæring.

De elektroniske vurderingene er kostnadseffektive og enkle å bruke, så det er tilgjengelig for offentlige organisasjoner. Tre forsøk på hver vurdering er tillatt, slik at elevene kan ta testen igjen etter videre opplæring.

 1. Budsjettinnstilling ferdigheter
 • Hva er et budsjett
 • Budsjettinnstilling er viktig
 • Budsjettinnstillingsprosess
 • Budsjettinnstillingsteknikker
 • Kontantbegrensede budsjetter
 • Budsjettfaktorer
 • Budsjettinnstilling forutsetninger
 • Budsjettering -v- koster
 • Beregningsenhetskostnad
 • Aktivitetsbasert budsjettering
 • Budsjettering for lønn
 • Etterspørselen ledet budsjetter
 • Profileringsbudsjetter
 • Forutsigbar inntekt
 • Viktige faktorer for vellykket budsjettering

       2 . Budsjettovervåking og kontroll

 • Budsjettovervåking
 • Fremgangsmåte i overvåkingsprosessen
 • Fastsettelse av faktiske inntekter og utgifter
 • Forpliktelsesregnskap
 • Variansanalyse
 • Beregne avvik
 • Årsaker til avvik
 • Hva å gjøre med avvik
 • Budsjettkontrollfaktorer
 • Ukontrollable avvik
 • Å ta tiltak for å kontrollere avvik
 • Budsjett virement
 • Etterspørselen ledet budsjetter
 • Ansvar for budsjettovervåking
 • Månedlige overvåkingsrutiner
 • Projiserende utbrudd
 • Finansiell styringsinformasjon
 • Budsjettovervåkningsrapporter

Kontinuerlig faglig utvikling (CPD) kurs

HB-publikasjoner gir tre CPD-kurs for å trene ledere i budsjettering og budsjettkontroll i offentlige organisasjoner.

 1. Budsjettinnstilling, ledelse og kontroll

Dette kurset dekker alle aspekter av budsjettinnstilling, ledelse og kontroll, inkludert opplæring i variansanalyse og engasjementregnskap. Kurset kan tilpasses for din organisasjon.

2. Administrere det delegerte budsjettet (selvstudium)

Dette kurset består av boken "Administrere det avgitte budsjettet" og en online vurdering (detaljer ovenfor). Kurset er for ledere i offentlig sektor som ikke har tidligere erfaring med budsjettkontroll.

3. Administrere budsjetter i offentlig og non-profit sektor (online kurs)

Dette kurset på nettet hjelper ledere til å overvåke og kontrollere budsjetter. Det gjør det mulig for ledere å levere organisasjonens mål, med begrensede økonomiske ressurser.

Kontakt HB Publikasjoner ved hjelp av skjemaet nedenfor for å finne ut mer om disse CPD-kursene.

Om HB Publikasjoner

HB Publications er leverandør av bøker, online vurderinger, CPD kurs, og opplæring og rådgivning til offentlig sektor. HB Publications har over 25 års erfaring med opplæring av offentlige og ideelle organisasjoner over hele verden.

Kontakt HB Publikasjoner for mer informasjon om opplæring i budsjettering og budsjettkontroll i offentlige organisasjoner.


Kontakt HB Publications and Training International