Online økonomisk kompetanse vurdering for offentlig sektor ledere og rekrutterere

Online økonomiske ferdighetsvurderinger [Online financial skills assessment]

online økonomisk kompetanse vurdering fra HB Publikasjoner
online økonomisk kompetanse vurdering fra HB Publikasjoner

Det er viktig at offentlige og ikke-profesjonelle ledere kan gjøre effektive økonomiske beslutninger. HB Publikasjoner gir en online økonomisk kompetanse vurdering. Vurderingene tester ferdighetene til økonomiske beslutningstakere, og identifiserer behov for videreutdanning. Vurderingene er også en utmerket metode for å teste potensielle medarbeider under rekruttering.

Kontakt HB Publikasjoner for å finne ut mer.


Online økonomiske ferdigheter vurdering for å utvikle økonomisk evne

Online økonomiske kompetanse vurderinger er gode for å utvikle den økonomiske tilliten til dine ansatte.

Vurderingene tester en persons ferdigheter og kunnskap, og sikrer at en person kan bruke sin kunnskap til situasjoner i virkeligheten. Hver vurdering gir en rapport som skisserer områder for videre opplæring. Dette gir deg mulighet til å identifisere områder for videre opplæring, som hjelper dine ansatte til å kontinuerlig forbedre.

Ti økonomiske kompetansevurderinger er tilgjengelige:

  • Grunnleggende matte og statistikk
  • Budsjettinnstilling ferdigheter
  • Budsjettovervåking og kontroll
  • Finans for ikke-finansielle ledere
  • Finansiell regnskapsteknikk
  • Finansiell strategi
  • Kostnad og prising
  • innkjøp
  • Svindelbevissthet
  • Forretningsplanlegging

Kontakt HB Publikasjoner for detaljer om innholdet i hver vurdering.

Online økonomisk kompetanse vurdering: et ideelt verktøy for rekruttering

Online økonomisk vurdering er en ideell metode for testing av potensielle ansatte. Vurderingene gjør det mulig for deg å måle ferdigheter og kunnskap om kandidater, som gjør at du kan utnevne den beste personen til jobben.

De elektroniske vurderingene kan tas overalt, så kandidatene kan ta en vurdering hjemmefra som en del av deres søknad. Resultatene av vurderingen hjelper deg med å bestemme om du skal invitere personen til å intervjue.

Online økonomiske ferdighetsvurdering: kostnadseffektiv og praktisk

De økonomiske ferdighetsvurderingene er kostnadseffektive og enkle å bruke, noe som gjør dem egnet for offentlig sektor og ideelle organisasjoner.

Hver online vurdering gir nedlastbare ressurser som støtter læring. Bedømmelsene fokuserer på praktiske økonomiske ferdigheter, slik at kunnskap blir brukt på virkelige situasjoner.

En rapport genereres ved slutten av en vurdering, med personens poengsum og forbedringsområder. Tre forsøk er tillatt ved hver vurdering, slik at ansatte kan testes igjen når de har fått videre opplæring.

Om HB Publikasjoner

HB Publications er leverandør av bøker, online vurderinger, CPD kurs, og opplæring og rådgivning til offentlig sektor. HB Publications har over 25 års erfaring med opplæring av offentlige og ideelle organisasjoner over hele verden.

Kontakt HB-publikasjoner for mer informasjon om vurdering av online økonomiske ferdigheter.


Kontakt HB Publications and Training International