Offentlig markedsføringsbok utvikler markedsføringsevner

Markedsføring av offentlige tjenester [Public sector marketing]

Offentlig markedsføringsbok
Offentlig markedsføringskurs

Den offentlige markedsføringsboken av HB Publications, "Markedsføring i offentlig sektor", er en del av serien "Essential skills for the public sector". Tilgjengelig som en bok og eBook, forklarer boken prinsippene for markedsføring og gjelder dem i et offentlig og ikke-kommersielt sektormiljø.

Kontakt oss nå for å få din bok.


Å forstå hvordan markedsføringsteknikker kan brukes i offentlig sektor er blitt stadig viktigere. Effektive markedsføringsstrategier sørger for at offentlige tjenester er i fokus på sine kunder. Dette er spesielt viktig i dagens konkurransemiljø og budsjettbegrensninger. Offentlige ledere bør se markedsføring som en grunnleggende del av styringsprosessen, og denne boken gir dem kunnskapen om å gjøre det så effektivt.

Boken gir eksempler og praktiske øvelser, slik at elevene kan anvende sin teoretiske kunnskap i praksis. Dette oppmuntrer til selvutvikling og kontinuerlig forbedring.

Boken er ideell for de som ønsker å forbedre og bli trygg på deres markedsføringsevner i offentlig eller ideell sektor. Boken er lett å lese og er skrevet i en enkel stil.

Den offentlige markedsføringsboken inneholder følgende emner:

Hva er markedsføring?

 • Markedsdefinisjoner
 • Identifisere kundens behov
 • Forutse kundenes behov
 • Tilfredsstille kundenes behov
 • Forstå markedsforhold
 • Markedsføring mot salg
 • Sammendrag

Markedsmixen

 • De fire søylene i markedsføring
 • Produkt eller tjeneste
 • Produktets livssyklus
 • Sted
 • Pris
 • Kampanjer (reklame)
 • Folk (den femte søyle)
 • Sammendrag

Markedsplanen

 • Markedsføringsplanleggingsprosessen
 • Innstilling av mål
 • Utvikling av markedsføringsstrategien
 • Analysere markedsplassen
 • Identifisere kundetyper
 • Definere målkunder
 • Bestemme konkurransefortrinn
 • Utvikling av markedsplanen
 • Gjennomføring av markedsplanen
 • Sammendrag

Markedsføring i et offentlig miljø

 • Forskjeller mellom privat og offentlig sektor
 • Utvikling av en markedsorganisasjon

Praktisk bruk av markedsføringsteknikker

 • Markedsundersøkelser
 • Anvendelse av markedsmiks
 • PR
 • Relevans av salg
 • Intern markedsføring

Markedsføring case studies

Offentlig sektor markedsføring bok spesifikasjoner

detaljer Informasjon
Tittel Markedsføring Offentlig sektor Tjenester
Forfattere

Jennifer Bean

Lascelles Hussey
Språk Engelsk
Publiseringsdato 1. januar 2012
Forlegger HB Publikasjoner
ISBN 978 1 899448 77 7
Størrelse

150 × 210

sider 133 sider

Kontakt oss nå for mer informasjon om den offentlige markedsføringsboken.


Kontakt HB Publications and Training International